Randevu Al

Danışan Danışman Gizliliği

1 Süreç

Yardım süreci, danışan ve danışmanın ortak belirlediği zaman aralıklarında
belirlenen seans süresince gerçekleşecektir.(50-60 dak.)
 

2 Gizlilik ve Sınırları

Sizinle ilgili tuttuğumuz kayıtlarla beraber, psikolojik danışma süresince
söylediğiniz her şey tamamen gizli tutulacaktır. Oturumlarda
söylediklerinizi 3 kişilerle kesinlikle paylaşmayacağız.
 
Yüz yüze,sesli,görsel ya da yazılı görüşmeler ve terapi seanslarımız hiçbir
şekilde kayıt altına alınmaz.
 
Çeşitli uygulamlar (zoom,Skype vs…)ve cihazlar ile yapılan video terapi
seansları ve görüşmeler kayıt altına alınmamaktadır.
 
Bununla birlikte, psikolojik danışma süreci kapsamında belirli “istisnai
durumlar” için gizliliğin sınırları bulunmaktadır. Bu durumlarda gizliliği
bozarak belirli adımları atmamız zorunluluktur:
 
Sizin, kendinize veya başka kişilere ciddi bir zarar verme (örneğin
kendinizin veya başkasının canına kastetme) niyetiniz/planınız olduğu
yönünde,
 
Yakınınızın sizden tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı habersizce kapma
ihtimalinin yüksek olduğu yönünde sözlü veya yazılı açıklamada
bulunmanız ya da bu yönde ciddi bir izlenim vermeniz durumunda, sizi ve
diğerlerini korumak amacıyla konuyla ilgili kişilere durumu bildirmemiz
hem genel psikolojik danışma etik ilke ve uygulama standartları hem de
ülkemizdeki kanunlar açısından zorunluluktur.
 
Danışanlarımızın avukatlarıyla görüşmüyoruz veya danışanlarımızın lehine
veya aleyhine tanıklık etmiyoruz. Zorunlu olmadığı sürece mahkemelere
kayıt sağlamıyoruz. Danışanlarımızın yasal sorunlarında kullanacakları
mektup, rapor veya beyanları yazmıyor ve imzalamıyoruz. Aynı durumlar
çift ve aile terapisi seansları için de geçerli olup, boşanma vb gibi
durumlarda tanıklık etmediğimizi belirtmemiz gerekmektedir.
 
Ayrıca, sizin yararınız için psikolojik durumunuza veya psikolojik danışma
sürecine ilişkin bazı bilgileri aileniz ya da sizinle ilgili kişilerle sizin  izniniz
doğrultusunda paylaşmayı gerekli görebiliriz.  
 
Sonuçta hangi nedenle olursa olsun, sizinle ilgili bir bilginin başkasına
açıklanması gerektiğinde, bu durumu önce sizinle görüşmemiz gerekir.
Hangi bilginin, kime/kimlere, ne zaman ve nasıl açıklanacağını ortaklaşa
belirlememiz ve açıklama yapabilmek için sizin sözlü veya yazılı izninizi
almamız gerekir.
 
İstenebilecek bilgiler şunları içerebilir: hizmet türleri, hizmet
tarihleri/saatleri, terapinin ilerleyişi, vaka notları ve seans özetleri vb.
Ancak, terapistin kendisi için tuttuğu notları istemeniz mümkün değildir.
Terapistin kendisi için tuttuğu notlar, seans sırasında düşünülmüş ancak
sonradan revize edilmesi gereken bilgiler ve/veya henüz doğruluğu
 
kanıtlanmamış hipotezler içerebilir. Terapistin seans sırasında tuttuğu
notlar, seansta konuşulanların analizi için kişisel kullanım amacıyla
işlenmektedir. Bu nedenle, terapist bunları açıklamakla yükümlü değildir.
 

3. Danışan Olarak Hak ve Sorumluluklarınız

 
Psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece, size sunacağımız yardımın
yararlı olması için, oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme
sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini
birlikte en uygun şekilde ayarlamamız önemlidir. Ancak, oturumlara
gelmemeniz için önemli bir nedeniniz olduğunda seanstan en az 24 saat
önce bilgilendirme yapmanız beklenmektedir. İki defa iptal olması
durumunda sonraki görüşmeler için insiyatif tanınmayacaktır.
 
Psikolojik danışma süresince, istediğiniz zaman yardım almaktan vazgeçme
hakkınız vardır. Yardımı kendi isteğinizle sonlandırmak size hiçbir
yükümlülük getirmemektedir.
 

4 Olası Riskler

 
Bu yardım süresince duyguları keşfetmek ve bir sorun üzerinde çalışmak;
sizin zaman zaman sıkıntı, acı veya üzüntü yaşamanıza neden olabilir. Bu
olağan bir durumdur. Sürecin sonunda beklenen, sorununuzun çözümünde
ve/veya yaşam kalitenizde bir iyileşme gerçekleşmesidir. Ancak yileşme
veya “tedavi” garanti edilemez. Psikoterapi sürecini etkileyen birçok
değişen olmakla beraber, danışan bazen sürece uyum sağlayamayabilir
veya terapistle danışan uyumu sağlanamayabilir. Bu durumlarda psikolojik
danışmanlık süreci karşılıklı anlaşmayla sonlandırılabilir.